Stronie Slaskie

Stronie Slaskie je město v okrese Kladsko, v Dolnoslezském vojvodství, v jihozápadním Polsku. Je sídlem správního obvodu Gmina Stronie Slaskie, v blízkosti českých hranic. Leží přibližně 23 km jihovýchodně od Kladska a 93 km jižně od hlavního města regionu Vratislavi.

Umístění

Stronie Slaskie se nachází ve Východních Sudetech na polsko-české hranici a patří do Kladského hrabství v Dolnoslezském vojvodství. Vzdálenost ze Stronie Slaskie do Vratislavi je 120 km, z Kladska 30 km. Z jihu a východu obec sousedí s Českou republikou. Nejbližší polsko-české hraniční přechody jsou Nowa Morawa/Nová Seninka v průsmyku Płoszczyna a Lutynia/Travna u Lądku-Zdrój.

Stronie Slaskie je sídlem městsko-venkovské obce o rozloze 146 km², která má přibližně 7 500 obyvatel a zahrnuje 14 horských obcí: Strachocin, Goszów, Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Młynowiec, Stara Morava, Kletno, Kamienica, Bolesławów, Nowa Morava, obec Stronie Slaskie, Janowa Góra a Sienna.

Městečko se rozkládá v nadmořské výšce 500 – 1425 m v oblasti masivu Sněžníku, s Králickým Sněžníkem a Bialskými a Zlatými horami (Rychlebské hory). Město Stronie Slaskie, rozvíjející se turistické centrum Bialských hor a masivu Sněžníku, leží v širokém údolí řek Biała Lądecka, Morávka a Janówka.

Historie

První zmínky o osídlení oblasti Stronie Slaskie pocházejí ze 13. století. Doprovázejí je záznamy o existenci obchodní stezky vedoucí z Lądku-Zdroje přes Strachocin a údolí Morávky na jih směrem na Moravu. Nejstarší osady byly založeny podél trasy: Strachocin, Stronie a Goszów, které se původně rozvíjely jako zemědělské obce. Ve 14. století patřily k panstvím spojeným s hradem Karpno, který se nacházel nedaleko Lądku-Zdroje, soudní statky Goszów, Stary Gierałtów a Stronie.

V oblasti kolem Śnieżniku a v pohoří Krowiarek se nacházela nejbohatší ložiska kovových rud v okrese Klodzko, včetně zlata, stříbra, magnetitu, limonitu, hematitu a sideritu, a také nekovů, jako je hliník a sůl. Po skončení husitských válek se začaly razit klodské mince a na úpatí Sněžníku vzniklo seskupení dolů na kovovou rudu, které vytvořilo hlavní průmyslové centrum Klodska.

V roce 1838 získala takzvaný Strazin klíč princezna Marianna Oranžská. Panství bylo v držení rodu Oranžských až do roku 1906, kdy jej převzal kníže Freidrich Heinrich von Preussen. Na počátku 20. století vznikla panství o celkové rozloze 219 hektarů, která byla ve vlastnictví státu. Panství bylo původně pronajato a od roku 1937 patřilo Breslavské pozemkové společnosti a bylo rozparcelováno.

V důsledku politické transformace v roce 1989 a úpadku místního průmyslu na počátku 90. let vzrostl význam cestovního ruchu v hospodářském životě obce. K rozvoji ubytovacích a dalších turistických služeb významně přispělo vytvoření lyžařského střediska „Czarna Góra“ v Sieně, které je již několik let jedním z předních lyžařských středisek v Polsku.

Stronie Slaskie

Turistické atrakce

Medvědí jeskyně

V říjnu 1966 byla v lomu zvaném Kletno III odkryta díra ve tvaru vodorovné štěrbiny. Tento otvor odhalil malou komoru zvanou Medvědí síň. Uzavřená v bahně vyčnívala řada kostí velkých savců. Většina z nich byly kosti jeskynního medvěda. Část této místnosti se dochovala dodnes a je vidět ve vchodu do jeskyně. Ke konci roku 1966 byly objeveny další chodby středního patra jeskyně, čímž délka jeskyně dosáhla již 200 m. V následujících letech probíhal intenzivní výzkum. Žádné přesvědčivé důkazy o přítomnosti paleolitického člověka v této jeskyni však nebyly nalezeny.

Vodopád Wilczki

Největší a nejvyšší vodopád v masivu Sněžníku je zároveň nejvyšším vodopádem v celých Sudetech. Vznikl na linii tektonického zlomu, z níž řeka Wilczka padá do prohlubně o 22 m níže a řítí se dále úzkým kaňonem, jehož kolmé stěny se zvedají do výšky 25 m. Asi půl hodiny jízdy autem jižně od Klodzka se nachází tento krásný vodopád zasazený do drsné divočiny. U vchodu je omezené parkoviště, ale o několik set metrů výše po silnici je větší parkoviště.

Adrenalina Park

Adrenalina Park je neobvyklé postindustriální místo, kde se historie prolíná s modernou. Rozvoj Stronie Slaskie byl diktován nerostným bohatstvím těchto oblastí a sklářským průmyslem. Nacházely se zde doly na železnou rudu, uran a mramor. Právě v bývalém závodě na zpracování mramoru vznikl Adrenalinový park „Bílá Marianna“. Jednou z oblíbených atrakcí parku je Labyrint o celkové rozloze 1200 m2. Délka chodeb je 1045 m a délka stěn 1500 m. Navštívit ho můžete individuálně, v rodinách nebo ve větších skupinách.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno