Předvolba Polsko: Telefonování do Polska a v Polsku

Při telefonování do Polska musíme navolit mezinárodní přístupový kód a pak kód Polska a předčíslí (kód) města. Jestliže hodláme pobývat v Polsku delší dobu, je výhodné koupit si do svého mobilního telefonu polskou SIM kartu. Telefonování do Polska Do Polska telefonujeme velmi často z nějakých oficiálních důvodů, a nebo chceme mluvit se zástupcem nějaké instituce, úřadu, firmy a podobně. V takovém...

Celý článek