Hraniční přechody do Polska

I když vytvořením Schengenského prostoru hranice mezi státy pro pohyb občanů „jakoby“ přestaly existovat, hraniční přechody do Polska mají stále svůj význam. Mohou nastat i mimořádné situace, kdy zejména z bezpečnostních důvodů je přechod z jednoho do druhého státu možný pouze v místech hraničního přechodu. Hraniční přechody do Polska Jaworzynka, D, osoby a zboží, dle parametrů komunikace, 24...

Celý článek