Poutní místo Vambeřice

Poutní místo Vambeřice najdeme v okrese Kladsko v polském Dolnoslezském vojvodství. Toto poutní místo je od svých počátků propojeno se soškou Matky Boží.

S poutním místem je spjatá legenda

Na počátku 13. století, přesně na tom místě, kde stojí bazilika Navštívení Nejsvětější Panny Marie, rostla mohutná lípa, na které byla zavěšena soška Matky Boží, která měla v náručí děťátko. K lípě se chodili modlit lidé. Modlíval se tam i jeden slepý muž, kterého k modlitbě vždy doprovázela vnučka. Jednou, když ho měla zase po modlitbě odvést domů stále nešla, a tak se muž rozhodnul dojít domů sám. Po chvíli však zakopnul, spadnul a ztratil vědomí. Když se probudil, viděl. Spatřil, že soška na lípě září.

A tak se na toto místo začali sjíždět věřící k modlitbám a k uctění zázračné sošky Matky Boží s děťátkem. U lípy byl postaven kamenný oltář, svícen a také křtitelnice. V okolí se začali usazovat lidé a časem vznikly Vambeřice.

Jak šel čas s bazilikou Navštívení Nejsvětější Panny Marie

První veřejná svatyně, která měla chránit zázračnou sošku, byla postavena ve 13. století. V 16. století byla vystavěna zděná svatyně a v 17. století ji nahradil kostel. Ten však nebyl kvalitně zhotoven a hrozilo, že se zřítí. V 18. století byl tedy kostel přestavěn. Ve 20. století zde byla upravena dvě nádvoří a bylo zde zhotoveno elektrické osvětlení.

Poutní místo Vambeřice

Povýšení kostela na baziliku

22. února 1936 udělil papež Pius XI. kostelu nový titul bazilika minor. Jedná se o čestný titul udělovaný kostelům, které vynikají svou historickou hodnotou, ať už pro své liturgické nebo pastorační hodnoty. 17. srpna 1980 došlo k největší a nejvýznamnější události staleté historie vambeřického svatostánku. Postava Panny Marie byla korunována papežskými korunami jako vambeřická královna rodin. Při korunovaci kardinála Stefana Wyszyńského byl přečten zvláštní dopis Svatého otce Jana Pavla II., ve kterém mimo jiné napsal: „Tímto pozdravem bych rád vyjádřil velkou radost, že dnes Matka Boží ve svém svatostánku ve Vambeřicích zažívá zvláštní úctu. Toto je den její korunovace.“

Bazilika

K bazilice vede mohutné trojité kamenné schodiště. Barokní průčelí baziliky měří přes 52 m a dělí se na tři části. V horní části se nachází zábradlí, které je dekorováno kamennými sochami apoštolů. Uprostřed půlkruhového výklenku, v ose průčelí, je umístěna velká dřevěná plastika Panny Marie z Vambeřic, z poloviny 18. století a nad ní je umístěn znak s erbem papeže Pia XI. Fasáda vypadá obzvláště působivě s večerním osvětlením.

Interiér baziliky

Interiér je udržovaný v duchu baroka a je vyzdoben obrazy, malbami a sochami, mezi nimiž si zvláštní pozornost zaslouží díla Karola Sebastiana Flackera, jako je kazatelna, což je sochařská kompozice vyjadřující slova mariánského hymnu Magnificat a hlavní oltář se zázračnou sochou Matky Boží. Figurka je vyrobena z lipového dřeva v gotickém stylu a je vysoká 28 cm. Zobrazuje Matku Boží s nahým Ježíšem v náručí. Dítě drží ptáčka v pravé ruce a levou rukou sahá po plodu umístěném v matčině levé ruce. Hlavy Marie a Ježíše jsou zdobeny korunami. Celá figurka je polychromovaná. Stejně jako ostatní díla tohoto typu je i figurka z Vambeřic oděna do šatů, které zakrývají celé její tělo od krku dolů. Existuje několik typů šatů v různých barvách, v závislosti na svátku nebo období liturgického roku. Bazilika je otevřena každý den od 7.00 do 19.00.

Poutní místo Vambeřice

Nyní zde působí františkáni

V roce 1990 Vambeřice opustili jezuité a svatostánek převzali diecézní kněží, kteří na tomto místě působili dalších 17 let. Od června 2007 zde působí františkáni z provincie sv. Hedvika.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno