Polská vlajka

Polskou státní vlaku tvoří dva stejně široké pruhy bílé a červené barvy. Znalci československé historie vědí, že stejná vlajka byla po vzniku republiky používána i u nás. Historické důvody vzniku polské státní vlajky byly jiné, ale hlavně starší. Jaká je symbolika a historie bílo červené polské státní vlajky?

Bílá a červená – barvy Polska

Historie používání červené a bílé barvy v heraldice má v Polsku tradici už ze třináctého století. Bílá a červená byly i z těchto historických důvodů určeny jako národní barvy při povstání za svobodu národa v roce 1831 (tak zvané listopadové povstání). Poprvé ale byly tyto barvy použity národní symbol května 1792 při

Vlajka Polska, varianta se státním znakem

oslavách první polské ústavy (1791).

Alegorie barev

Polský Sejm (parlament) spojení bílé a červené schválil jako alegorii posvátné krve, kterou prolily oběti za svobodu polského národa (červená) a jako symbol nejvyšších duševních lidských hodnot (barva bílá). Podle jiného výkladu bílá značí svobodnou orlici (polský symbol), která se vznáší na obloze zbarvené zapadajícím slunce. Bílá orlice s královskou korunou v červeném poli je polský symbol od roku 1228.  A podle jiného výkladu byly bílá a červená barva zvoleny podle barev znaku Polsko-litevské unie. V době komunismu se přidal ještě jiný výklad – červená byla vlastně „rudá“, a tedy značila přání polského lidu příslušet ke světovému (ale hlavně sovětskému) „komunistickému hnutí“. To byla ovšem jen komunistická interpretace, která vzala po pádu totality okamžitě za své.

Polská vlajka se státním znakem

Polská státní vlajka má ale ještě jinou variantu: bílo červené pruhy jsou na ní stejné a ve stejném polovičním poměru, ale do horního bílého pruhu je umístěna polská orlice, státní znak. Vlajka se státním znakem měla pestrou historii použití.

  • Byla schválena už v roce 1919, ale tehdy bylo její použití určeno pro účely diplomatického zastoupení Polska v zahraničí a pro obchodní lodě.
  • Od roku 1928 do roku 1938 se vlajka se státním znakem používala jen pro námořní účely.
  • V roce 1938 se vlajka s orlicí znovu začala vyvěšovat na zastupitelských úřadech Polska.
  • Její používání ale nebylo potvrzeno novou komunistickou vládou, což se stalo až dekretem r toku 1955. Podle něj bylo používání Polské státní vlajky se znakem rozšířeno pro letiště a letadla se zahraničními lety.
  • Ústava přijatá v roce 1980 zakotvila ještě další její užití, a to na přístavní úřady. V té době došlo také ke grafické změně – bílá orlice je v červené pavéze.
  • Nová polská Ústava z roku 1997 definuje užívání státní vlajky se znakem pro tyto účely: Civilní letiště, civilní letadla (jestliže letí mimo polské území), diplomatická zastupitelstva, konzuláty a jiné oficiální polské úřady mimo polské území (vyvěšuje se na budovy nebo před budovami), rezidence a dopravní prostředky představitelů zastupitelských úřadů v zahraničí, správní budovy přístavních úřadů (na budově nebo před ní).

Den státní vlajky Polska

Polsko má v oficiálním kalendáři oproti našemu státu zajímavost – Den statní vlajky Polské republiky. Tento významný den je od roku 2004 stanoven na 2. května. Určení tohoto data má trochu spletité okolnosti. Uvádí se, že Poláci spontánně slavili 3. květen (jako datum prvního použití polské vlajky), ale to se nelíbilo komunistickým úřadům, které měly jinou symboliku. Protože státní vlajky musely být za komunismu vyvěšovány ve Svátek práce (1. květen), musely na druhý den zmizet, aby předválečná tradice nebyla ničím připomínána. Proto byl 2. květen zvolen jako Den státní vlajky, tedy výraz absolutní svobody.

Státní vlajku mohou Poláci vyvěšovat kdykoliv, nejen ve státní svátky. Musí se tak dít ale s dokonalou úctou ke státnímu symbolu.

Dva nové státy se stejnou vlajkou

Po skončení první světové války, kdy v Evropě docházelo k vytváření nových státních celků, byla vlajka s bílým a červeným pruhem používána i v Československu. A to přes to, že nově ustanovená polská vláda schválila v srpnu 1919 státní vlajku Polska bíločervenou, přičemž barvy jsou vedeny v podélných souběžných pásech, bílá nahoře, červená dole. V Československu se stejná vlajka používala až do března 1920, kdy teprve Národní shromáždění schválilo novou podobu s modrým klínem.

Foto: sxc.hu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno