Mapa Polska

Polsko je země nacházející se na severní polokouli, ve středu Evropy. S Českou a Slovenskou republikou sousedí na své jižní části, východ Polska hraničí s Ukrajinou, Běloruskem a Litvou, severní hranici má společnou s Ruskem. Značná část severu Polska je ohraničena Baltským mořem. Západní část Polska sousedí s Německem.

Polsko se sklání od hor k moři

Polsko leží ve středu Evropy při Baltském moři. Je to nížinná země sklánějící se k severu, s průměrnou nadmořskou výškou 169 metrů. Podél pobřeží se táhnou písčité nížiny s množstvím pobřežních jezer, vytvořených přehrazením zátok písečnými kosami. U ústí řeky Visly je nejnižší bod státu 1,8 metru pod úrovní mořské hladiny. Dále od pobřeží směrem k jihu se rozkládají jezerní plošiny.

Bělověžský prales na hranicích Běloruska je známý unikátním výskytem zubra.

Ve středu Polska jsou rozsáhlé nížiny v nadmořských výškách 50 až 200 metrů. Jih státu lemují horská pásma Sudet a Karpat. Nejnavštěvovanější z nich jsou polské Tatry (s nejvyšší polskou horou – severozápadním štítem Rysů, 2499,2 metr), a rovněž nám dobře známé Krkonoše s nejvyšší horou Sněžkou, o kterou se s Polskem „dělíme“.

Povrch Polska pokrývají asi z jedné třetiny lesy.

Rozloha a počty obyvatel

Co do rozlohy – 322 575 km² – je Polsko na devátém místě mezi evropskými státy. V počtu obyvatel – 38 milionů, je na osmém místě v Evropě.

Z hlediska správního uspořádání je nejnižší jednotkou obec, vyšší jsou okresy (379 okresů) a pak vojvodství (jako naše kraje), těch je v zemi šestnáct. Statut města má v Polsku 879 obcí. Více než sto tisíc obyvatel má 39 polských měst.

Víte, že…

  • … v polských rezervacích žijí například bobři či losi?
  • …  Bělověžský prales na hranicích Běloruska je známý unikátním výskytem zubra? Během světových válek byli zubři málem vyhubeni.
  • … na mapě Polska najdeme více než sedm tisíc jezer?
  • … územím Polska protékají také české řeky Divoká Orlice a Jizera, jejichž vody odvádí Labe do Severního moře?
  • nejdelší hranici má Polsko na jihu s Českou republikou (796 km)?
  • celková délka hranic Polska je 3 511 kilometrů, z toho 440 kilometrů tvoří hranice mořská?
  • … časový rozdíl mezi východem a západem Polska činí 40 minut?

Foto: Bělověžský prales na hranicích Běloruska je známý unikátním výskytem zubra.(sxc.hu)


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno