Lublin

Město Lublin leží ve východní části Polska. Je to metropole Lublinského vojvodství. Kromě bohaté kulturní historie má Lublin významné postavení coby středisko vzdělávání, a to v minulosti i v současnosti. Turisty přijíždějící do Lublinu zajímá krutá tvář historie – nedaleko Lublinu byl za druhé světoví války zřízen vyhlazovací tábor Majdanek.

Současný Lublin

Vojvodská metropole Lublin ve východním Polsku, v níž žije něco přes 350 tisíc obyvatel, je významné centrum polské kultury, vysokého školství, vojenství a podnikatelských aktivit. Současný Lublin se dynamicky rozvíjí. V roce 2012 bylo v Lublinu otevřeno letiště, město modernizuje dopravní obslužnost. Rozvoj

Východopolský Lublin

infrastruktury přivádí do Lublinu nejen turisty, ale rovněž nové investory, což městu zajišťuje postavení v evropském kontextu.

Akademický Lublin

Lublin je největší akademické centrum východního Polska. Lublinské univerzity a vysoké školy mají velmi dobrou pověst. Studenti sem přicházejí získávat vědomosti v oblastech medicíny, humanitních věd, technických oborů a umění. Množství kvalitních veřejných i soukromých vysokých škol přivádí do města i mnoho odborníků, kteří na univerzitách vyučují nebo jinak pracují. Počítá se, že zde vzdělání získává na tisíc studentů, z nichž jsou mnozí cizinci.

Lublin multikulturní

Vzhledem ke svému geografickému položení bývá Lublin nazýván „tavícím kotlíkem“ východní a západní kultury. Mísení kultur se odrazilo ve specifické architektuře Lublinu, ale rovněž ve vytváření sociálního a kulturního klimatu města. Svérázná atmosféra a kolorit starého Lublinu do města přivádí umělce, velmi často filmaře.

Na utváření charakteru města se podílela přítomnost obyvatel různých náboženství a národů. Vedle Poláků v Lublinu v minulosti žili Rusíni, Němci, Arméni, Turci, Řekové, Britové, Francouzi, Italové, ale zejména Židé, kteří kromě Poláků tvořili největší skupinu obyvatel (uvádí se, že asi jednu třetinu). Různé kulturní vlivy jsou dodnes patrny na renesančních („Lublinská renesance“) a barokních stavbách. Židovská populace ovšem byla za druhé světové války krutě zdecimována ve vyhlazovacích táborech, mimo jiné i v nedalekém Majdanku. Zbořeny byly i židovské stavební památky.

Doprava do Lublinu a po městě

Do Lublinu se dá velmi snadno cestovat všemi dopravními prostředky:

  • letecky,
  • vlakem (od Varšavy, Wroclavi, Poznaně, Gdaňsku),
  • případně motorovým vozidlem po státní silnici 17, E372, státní silnice 19 či po státní silnice 74, 19.
  • Do Lublinu dojíždí autobusy ze všech směrů, některé i na mezinárodních linkách.

samotném Lublinu jezdí jako městká doprava trolejbusy a autobusy. Trolejbusy zajíždějí také k pietnímu památníku v bývalém koncentračním táboře Majdanek. Lístky na dopravu lze běžně koupit v kioskách u zastávek. Jízdenky nejsou přestupní, ale možno koupit si časovou jízdenku na 24 hodin, což je výhodné. V létě jsou provozovány speciální turistické trolejbusové linky, které objíždějí turisticky nejatraktivnější místa.

 

Orientace ve městě

Jako v každém na kulturní památky bohatém městě, i v Lublinu je vhodné před započetím prohlídky navštívit některé z turistických informačních center. Návštěvník v nich získá potřebné informace i propagační a orientační materiály, díky kterým může snadno volit prohlídkové trasy.

Foto: sxc.hu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno