Krzanowice

Krzanowice, neboli Křenovice, či Chřenovice, jsou městem, které najdeme v Polsku. Přesněji leží na hranicích Slezska a Polska. Svůj současný název město získalo v roce 1948. První záznamy o Krzanovicích sahají až do dob Přemysla Otakara II., tedy do dávného roku 1265.

Z historie

Krzanovice byly založeny Herbertem z Fulštejna. Město bylo pod vlivem pruského království a také bylo během druhé světové války součástí Německa. V tomto období se městu říkalo Kranstädt. Roku 1945 byly Krzanowice opět připojeny k Polsku.

Ze současnosti

Krzanowice najdeme 17 km severovýchodně od Opavy, v okrese Ratiboř, ve Slezském vojvodství. Převážně v tomto městě žijí potomkové Moravců, kteří jsou německé národnosti. Krzanowice jsou tedy dvojjazyčným městem. Od roku 2001 byl Krzanovicím obnoven status města. V současnosti ve městě probíhá spousta folklórních a kulturních událostí. Místní obyvatelé tak díky tomu opět naplňují svou identitu a mohou turistům ukázat prvky svého kulturního dědictví.

A jaké akce si v Krzanovicích můžete užít? Jsou to například koncerty, Veletrh starožitností, Den dětí, Rodinný piknik, Festival ohně, Sportovní festival, Rallye na kolečkových bruslích a na koloběžkách, Bramborový festival, či různé tématické jarmarky.

Středověké náměstí

Na náměstí můžete objevit barokní sloup, který je zasvěcen Nejsvětější Panně Marii Neposkvrněného početí.

Kaple Povýšení sv. Kříže

Můžete zde také navštívit kapli Povýšení sv. Kříže, která byla vystavěna v období pozdního baroka. V kapli je částečně zachováno její původní zařízení a zároveň se zde podařilo dochovat dvě sochy andělů od mistra Osterrecha. Slouží jako mauzoleum knížecí rodiny Lichnowských.

Kostel sv. Václava

V období středověku byl v tomto městě zámek. V současnosti se Krzanowice pyšní kostelem sv. Václava, který najdeme na zámeckém vrchu. Kostel sv. Václava byl v původním stavu ze dřeva. Poprvé je o tomto kostele zmínka v roce 1288. V současnosti je laděn do novobarokního stylu a hlavní oltář je zasvěcený sv. Václavovi.

Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Josefovi s Ježíškem a sv. Anně a jsou vystavěny v barokně-klasicistickém stylu. Kazatelna je zbudována v rokokovém stylu a pochází z 18. století. V tomto stylu jsou pořízeny také skříně v sakristii, stejně jako obraz sv. Máří Magdalény.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše byl původně vystavěn také ze dřeva. Prvotně byl zmíněn v roce 1613. V současnosti je postaven v pozdně barokním stylu, jako poděkování za záchranu města před uherskými nájezdníky. Objevíme v něm novogotický oltář s barokními sochami biskupů. Kazatelna je v klasicistickém stylu, na které můžeme obdivovat baldachýn a řezbu beránka.

Řeka Cina

V okolí města protéká řeka Cina, která je přítokem Odry. V minulosti byl v okolí řeky vytvořen umělý kanál, který poháněl dva mlýny.

Turistické trasy

Pokud máte rádi výšlapy, jistě si s nadšením užijete místní turistické trasy a také cyklostezky. Po červeném turistickém značení se můžete vydat Stezkou polských husarů. Je dlouhá 155 km a vede do města Będzin. V tomto městě najdeme hrad či Hornoslezské zemské muzeum.

Dále se můžete na kole vydat Stezkou rodiny Lichnowských. Jde o významnou knížecí rodinu, která má společenské vazby na Krzanowice. Lichnowští po sobě zanechali významné majetkové i písemné dědictví a založili kostely, kaple, či školy. Na této cyklostezce poznáte významná místa, která jsou ve spojení s touto rodinou.

Polsko

Z okolí

V blízkém okolí, ve Wojnowicích, můžete navštívit oblast okolo paláce, který byl vystavěn v druhé polovině 19. století. Fungoval jako muzeum, ale v současnosti je uzavřen. V rozsáhlém okolí tohoto paláce nalezneme nádherný park, kde najdeme stromy, jako jsou buky, dříny, břízu tmavou, nahovětvec, či keř jírovce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno