Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki je malebné městečko v jihovýchodní části Dolnoslezského vojvodství. Blízkost pohoří Zlaté hory a Bardo z něj činí ideální místo pro víkendový pobyt. Sezóna v obci trvá po celý rok, protože kromě hor se zde nachází řada architektonických a církevních památek.

Poloha a historie

Městečko Kamieniec Ząbkowicki leží asi 11 km jihovýchodně od Zabkowic Slaských v jihovýchodní části Dolního Slezska, v místě, kde se řeka Budzówka vlévá do větší řeky Nysa Klodzka.

První zmínka o Kamienci se objevuje v Kosmově Kronice české v roce 1096. Po zničení bardské hranice nechal český kníže Břetislav II. postavit o 10 km dále na severovýchod pevnost Kamieniec. Tato pevnost byla postavena na skále, od níž se odvozuje název Kamieniec. Od počátku 13. století až do roku 1810 ve městě působil cisterciácký řád. Řádový klášter měl velmi bouřlivou existenci, protože jej opakovaně postihly nehody, zejména povodně, často katastrofální, a také ničivé požáry a útoky cizích vojsk. V roce 1885 měl Kamenec 935 obyvatel. Do roku 1926 se jejich počet zvýšil na 2600.

V průběhu historie byl Kamieniec, nejen klášter, zasažen četnými povodněmi, neboť řeka Nysa Kłodzka překračovala jeho břehy. K poslední povodni došlo v roce 1997. V letech 1998-99 byla zahájena obnova kláštera po ničivých povodních s podporou EU a Světové banky.

Počasí a klima

Nejlepší roční období pro návštěvu Kamieniec Ząbkowicki v Polsku je v červnu, červenci a srpnu. V těchto měsících na vás s největší pravděpodobností čeká dobré počasí s příjemnými průměrnými teplotami, které se pohybují mezi 20 a 26 stupni Celsia.

Turistické atrakce

Zámecký a parkový komplex

Palác v Kamienci Ząbkowickém je architektonickou perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem novogotické architektury. Byl postaven ve druhé polovině 19. století z iniciativy kněžny Marianny Oranžské (1810-1883) na základě předběžného návrhu architekta Karla Schinkela, po jehož smrti se realizace plánů ujal jeho žák, mladý architekt Ferdinand Martius.

Základní kámen ke stavbě paláce byl položen 15. října 1838 a 20. dubna 1839 byly zahájeny práce na stavbě rezidence. Kněžna Marianna neustále zasahovala do návrhu paláce a měnila i ty nejmenší detaily. V paláci bylo přes 100 větších i menších místností, palácová kaple a dva obrovské sály. Jeden z nich, ten nejreprezentativnější, tzv. jídelní, byl vyzdoben dvěma obrovskými freskami: Svatba v Káni Galilejské a Hostina u Belšasara.

Stavba paláce byla dokončena 33 let po jejím zahájení a to 8. května 1872, avšak drobné práce na budově, stejně jako vybavení interiéru, trvaly až do roku 1902. Po druhé světové válce byl historický palác zpustošen a vyrabován a to, co z něj zbylo, zachvátil požár, který vypukl 22. ledna 1946. V roce 1986 byl objekt pronajat soukromé osobě než jej v roce 2012 získala obec zpět a poté v krátké době zahájila její rekonstrukci. Díky četným investicím, které umožnily provést úklidové, renovační a konzervační práce, získala budova nový lesk a od května 2013 je již přístupná turistům.

Pamětní komora

Pamětní komora vznikla v roce 2002 z iniciativy Kamieneckého zemského spolku. Ve dvou výstavních sálech si můžete prohlédnout archeologické a etnografické exponáty a liturgická roucha a vybavení.

Bývalý klášter

První klášterní budova byla postavena ve středověku a vytvořila charakteristické náměstí s nádvořím, kolem něhož byly postaveny kláštery. V klášteře byly řemeslnické dílny, mlýn, pivovar, kovárna a pekárna. Ve druhé polovině 17. století byl klášter přestavěn v barokním stylu. Tehdy byl postaven dodnes existující klášterní palác, v němž od roku 1992 sídlí pobočka Státního archivu ve Vratislavi.

Polská orlice

Bývalý evangelický kostel

Kostel Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1885, je součástí zámeckého a parkového komplexu. V minulosti byl vybaven nejen hodinami, třemi zvony a varhanami, ale také instalacemi, ústředním topením a elektřinou. V roce 1945 byla stavba zdevastována a cenné prvky vybavení byly odvezeny. V současné době, po renovačních a rekonstrukčních pracích, se v budově pořádají pravidelné výstavy a koncerty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno