Kalwaria Zebrzydowska

Město Kalwaria Zebrzydowska je pojmenováno po tamním náboženském komplexu, který byl založen roku 1602 a roku 1999 byl přidán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Náboženský komplex Kalwaria Zebrzydowska je úchvatná kulturní památka velkého duchovního významu. Symbolická pietní místa, vztahující se k tématu umučení Ježíše Krista a života Panny Marie. Byla vybudována na počátku 17. století a prakticky se nezměnila. Dodnes je poutním místem. Poutní park se nachází na pozemku o rozloze 380 ha, který je obklopen nárazníkovou zónou o rozloze 2 600 ha. Patří zde celá oblast Kalwarie Zebrzydowske, spolu se všemi jejími architektonickými prvky a cestami, které je spojují.

Kalwaria Zebrzydowska

Z historie

V letech 1772-1918 byla Kalwaria pod nadvládou Rakouska. Období haličské autonomie přineslo sociální, hospodářské a kulturní obrození. V roce 1884 byla do Kalwarie přivedena železnice. V roce 1885 vznikla ve městě cechovní organizace, která rozvíjí svou činnost dodnes. Kromě řezníků se ve městě usadili také pekaři, provazníci a obuvníci, nejvíce však truhláři. Veletrh nábytku, zahájený těsně před první světovou válkou, v roce 1914, se pořádá dodnes.

Kolem roku 1890 bylo městu dáno jméno Kalwaria Zebrzydowska, které je platné dodnes, spolu s potvrzením městských práv. V roce 1897 zde byla založena truhlářská škola, známá po celém Polsku. V té době vzniklo mnoho zděných obytných domů a honosných budov veřejných institucí, např. farní kostel, synagoga, pošta a telegraf, Spořitelna a záložna, budova Okresního soudu, či četnická stanice. Bratři Špitálové zde založili lékárnu, pro kterou postavili nájemní dům.

V meziválečném období postihly město dvakrát katastrofální povodně. Od roku 1933 projížděly přes Kalwarii do Zakopaného rychlíky.

Jedna z prvních velkých kalvárií v Polsku

Krajinný komplex a poutní park je kulturní památka nacházející se jižně od Krakova, která se rozkládá na území vrchů Żar a Lanckorońska. Tato mimořádná památka náboženství a kultury byla jedna z prvních velkých kalvárií postavených v Polsku a stala se vzorem pro další četné projekty.

Jde o velmi významnou kalvárii v evropském měřítku

Mezi evropskými kalváriemi je pozoruhodná svými výraznými architektonickými rysy, obratným spojením náboženské oddanosti a přírody a nepřerušenou tradicí mystiky. Svatostánek je vynikající ukázkou protireformačních svatyní, které přispěly k růstu zbožnosti v podobě poutí.

Při budování kalvárie byly využity zajímavé architektonické prvky a ráz krajiny

Tvůrcem a zakladatelem Kalwarie Zebrzydowske byl Mikołaj Zebrzydowski, krakovský vojvoda a starosta Lanckorony, který pověřil Felixe Żebrowskiho, význačného matematika, astronoma a zeměměřiče, aby vytvořil kopii Jeruzaléma. Použil systém měření, který vyvinul, aby jej začlenil do místní přírodní krajiny a topografie. Chytře využil přírodní prvky přirozeného terénu, topografické prvky pojmenoval podle krajiny Svatého města (např. Olivová hora, nebo Golgota). Další architektonické struktury propojil cestami a třířadými uličkami, které symbolizují starověké trasy. Využil prvky italské renesance a francouzského barokního zahradního a parkového designu.

V rámci komplexu najdeme řadu významných budov

V náboženském komplexu najdeme klášter, řadu kostelů, kaplí a dalších architektonických budov. Nejpozoruhodnější budovy, které reprezentují nejvyšší umělecké hodnoty manýrismu, byly postaveny v letech 1605–1632, z nichž prvních 14 kaplí navrhl Paul Baudarth. Ostatní budovy byly vystavěny postupně od počátku 17. století do počátku 20. století. Cesty spojující budovy byly původně vytvořeny prosekáním širokých stezek přes hustý lesní porost. Krajina se tak postupně otevřela odlesňováním.

Oblíbený turistický cíl

Architektonické prvky a krajina parku poskytují kulisu pro atmosféru tajemné křížové cesty. Na tomto místě se pravidelně konají církevní akce, už od počátku 17. století. Je to již více než 400 let a účastní se jich tisíce poutníků a turistů. Jde o jedinečné místo z hlediska náboženství a kultury, které ročně navštíví přes 1,5 milionu poutníků.

Návštěva Jana Pavla II. a zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

V roce 1979 svatostánek navštívil svatý Jan Pavel II. a povýšil ho na baziliku. Je jednou z nejvýznamnějších polských svatyní v Polsku, která byla v roce 1999 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V barokní bazilice je uchováván zázračný obraz Panny Marie Kalwarské, darovaný svatostánku v roce 1641. Ve Svatém týdnu se zde hrají Tajemství umučení Páně s vrcholem na Velký pátek, která přilákají tisíce poutníků do svatyně v Kalwarii Zebrzydowske.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno