Chalupki

Vesnici Chalupki najdeme v jižním Polsku. Chalupki najdeme u českých hranic, na břehu řeky Odry. Opodál leží město Bohumín.  

Z historie

Od poloviny devatenáctého století měla obec dělnický charakter. Po druhé světové válce odešla velká část místního obyvatelstva do Německa. Současní obyvatelé jsou převážně přistěhovalci, kteří sem přišli bezprostředně po skončení druhé světové války a později. V současné době v obci žije 1700 obyvatel. Do prosince 2007, kdy Polsko vstoupilo do schengenského prostoru, zde byl velký hraniční přechod a pohraniční železniční stanice.

Významné budovy

V ulicích Dluga, Powstańców Śląskich a Plac Warszawski jsou historické domy z meziválečného období. Zajímavé jsou i nádražní budovy z 19. století. Na křižovatce ve středu obce stál do roku 1970 pomník vojákům z okresu Ratiboř, kteří padli v první světové válce. Byl také nazýván Památník tří států.

Památník tří států

První památník byl vystavěn v roce 1929, jako symbol vzniku hranic mezi Československem, Německem a Polskem. Skutečné místo styku hranic se nachází o kousek dál, na soutoku řek Odry a Olše. Menší památník byl vytvořen v roce 2012. Tento památník je tomu původnímu velmi podobný.

Sousední město Bohumín

Historie vesnice souvisí s historií sousedního Bohumína, jehož součástí obec byla. Zpočátku se kolem hradu Bogumin nacházela malá osada, o níž pochází první zmínka z roku 1373. V té době jej vlastnil rytíř Paszko, jako léno od vévody z Ratiboře, Jana.

Zlomem ve vývoji obce byl rok 1742, kdy v důsledku první slezské války zabralo Prusko Rakousku většinu Slezska. Hraniční linie na řece Odře tehdy oddělovala město Bogumin a hrad Bogumin, kterému se spolu s okolím začalo říkat Pruski Bogumin.

Most přes řeku Odru

První dřevěný most známý z kronik spojující město Bohumín s jeho zámkem, tedy dnešní Chalupki, založil kníže Jan Jerzy Hohenzollern. V roce 1626 byl most zničen. Po nějaké době byl přestavěn a sloužil obyvatelům až do roku 1833, kdy byl pro svůj špatný stav zbořen a nahrazen přívozem. Dnešní most byl zprovozněn v roce 1899, ale v důsledku 2. světové války byl částečně zničen a již nebyl obnoven do původní podoby. V roce 2007 byl otevřen nový most.

Meandry řeky Odry

Na hraničních meandrech Odry můžete vidět, jak přírodní procesy velké řeky oživují jedinečné druhy zvířat a rostlin a jak ovlivňují osudy lidí. Polsko-české pohraničí je oblastí prolínání kultur, mísení jazyků, tradic a historie. Bylo poznamenáno stopami přelomových historických událostí v Polsku a Evropě. Přes Moravskou bránu se dostalo křesťanství do Polska. Řeka, která protéká údolím způsobuje, že lidé, zvířata a rostliny každý den migrují z jihu na sever a ze severu na jih. Odra formovala přírodní svět této oblasti a vytvořila skutečný unikát v evropském měřítku, který vzdoroval lidem i historii.

Významný zámek je v současné době hotel

Nejvýznamnější památkou obce je zámek postavený hraběcí linií z rodu Henckel von Donnersmarck, jako sídlo ze 17. století. V současné době je zde restaurace a hotel se 40 lůžky.

Zámek Rothschild

Zámek, ležící 300 m od mostu přes řeku Odru, je od nepaměti ústřední budovou hraniční osady Chalupki. První zpráva o zámku pochází z roku 1373 a je obsažena v listině vydané knížetem Janem pro rytíře Paska.

V současné době byla budova přestavěna do barokního slohu se zachovanými památkami. Budova byla postavena na obdélníkovém půdorysu a zastřešena mansardovou střechou.

V průběhu staletí byli majiteli zámku markrabě Jerzy Hohenzollern, rod Donnersmarcků a poté rod Lichnowských. V roce 1846 se zámek stal majetkem rodiny Rothschildů, bohatých vídeňských bankéřů. V jejich rukou zůstal až do vypuknutí 2. světové války, kdy jej na příkaz nacistických úřadů získala vdova po německém generálovi baronu Rotkirch und Pancken.

Po roce 1945 se zámek stal majetkem polského státu. V současné době vypadá zámek velmi impozantně. Historický park s jasanovou alejí, skvostnými lípami, kaštany a záhony růží, je pečlivě udržován. V zámku se nachází restaurace a hotel.

Centrum odpočinku a rekreace

Vytvoření hřiště pro děti a mládež v Chalupkách umožnilo rodičům a pečovatelům trávit společně s dětmi volný čas. Děti mohou využít aktivně organizovanou rekreaci v přírodě, která přispěje k jejich správnému fyzickému rozvoji a pomůže k vytvoření pozitivního obrazu soužití v sociální skupině.

Cyklovýlet

Umístění hřiště v těsné blízkosti společenského sálu obce obohatí možnosti trávení volného času jak dětí, tak jejich rodičů a opatrovníků. Centrum odpočinku je umístěno na trasách cyklostezek a mohou jej využít také rodiny na cyklovýletech.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno