Bialystok

Białystok je největší město severovýchodního Polska a hlavní město Podlaského vojvodství. Toto město leží v blízkosti hranic s Běloruskem, Litvou a Ruskem, je to kulturně velmi rozmanité město a je domovem vynálezce univerzálního jazyka esperanto.

Bialystok

Historie Bialystoku

Podle podmínek německo-sovětského paktu z roku 1939 byl Bialystok přiřazen k sovětské okupační zóně. V únoru 1943 bylo přibližně 10 000 bělehradských Židů deportováno do vražedného centra Treblinka. Během deportací byly zabity stovky Židů, především těch, kteří byli považováni za příliš slabé nebo nemocné na to, aby mohli cestovat.

V srpnu 1943 uspořádali Němci operaci na zničení ghetta. Německé jednotky a pomocné jednotky místní policie obklíčily ghetto a začaly systematicky shromažďovat Židy určené k deportaci do vražedného centra Treblinka. Přibližně 7 600 Židů bylo před deportací do Treblinky drženo v centrálním tranzitním táboře. Ti, kteří byli uznáni za schopné práce, byli posláni do tábora Majdanek. V Majdanku byli po další prověrce pracovní schopnosti převezeni do táborů Poniatowa, Blizyn nebo Osvětim. Ti, kteří byli považováni za příliš slabé na práci, byli v Majdanku zavražděni. Více než 1 000 židovských dětí bylo posláno nejprve do terezínského ghetta v Čechách a poté do Osvětimi-Březinky, kde byly zabity.

Během deportací v srpnu 1943, kdy byla veškerá naděje na přežití v ghettu opuštěna, uspořádalo podzemí ghetta povstání proti Němcům. Při neúspěšném pokusu o útěk z ghetta a připojení se k partyzánům v nedalekých lesích zaútočili ozbrojení Židé na německé jednotky u plotu ghetta podél ulice Smolna. Boje v severovýchodní části ghetta trvaly pět dní a v této bitvě zahynuly stovky Židů.

Osvobození přišlo v červenci 1944, kdy sovětská armáda vyhnala Němce z této oblasti.

Co podniknout v Bialystoku

Domov slavné rodiny Branických

Žádná návštěva Białystoku se neobejde bez malé lekce historie týkající se jeho nejslavnějších obyvatel, šlechtického rodu Branických. Tento rod vládl městu celkem od 60. let 16. století do počátku 19. století. Jan Klemens a jeho žena Izabela se nejvíce zasloužili o rozvoj města, konkrétně o urbanismus a historickou zástavbu centra. O jejich barvité historii se můžete dozvědět mnohem více na Branické stezce, jejíž součástí je i velkolepý Branický palác, někdy označovaný jako „polské Versailles“.

Domov slavné rodiny Branických

Ráj pro milovníky kostelů

Białystok je rájem pro milovníky kostelů. Od září 2019 mají návštěvníci na výběr hned dvě církevní trasy. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli z nich, zastavíte se v pravoslavném kostele Svatého Ducha na východě, a to právem. Jako největší pravoslavný kostel v Polsku a jeden z největších v Evropě ohromuje svým exteriérem a uvnitř není ničím jiným než velkolepým. Pyšní se nejvyšším ikonostasem v Polsku a jedinečným obřím lustrem, který je navržen v nádherné korunové formaci.

Centrum Ludvíka Zamenhofa

Muzeum je poctou tvůrci univerzálního jazyka esperanto. Centrum představuje historii města, které bylo utvářeno soužitím mnoha národností, náboženství, kultur, zvyků a tradic. Takové multikulturní prostředí se stalo pro Ludvíka Zamenhofa inspirací a dobrou půdou pro zahájení jeho tvorby. Doufal, že jazyk usnadní komunikaci a spolupráci mezi všemi různými skupinami. Centrum má esperantskou knihovnu a pořádá také koncerty, filmové projekce, divadelní představení a přednášky a workshopy.

Bialystocké loutkové divadlo

Toto divadlo, postavené v roce 1953, bylo prvním v Polsku, které mělo scénu postavenou speciálně pro loutkové divadlo. Białystokské loutkové divadlo je renomovanou institucí známou pořádáním národních a mezinárodních loutkářských festivalů. Také se zde odehrávají dětská představení, obvykle na motivy oblíbených pohádek a bajek. Pořádá také představení pro dospělé a experimentální představení, včetně literárních adaptací děl uznávaných autorů, jako jsou Nikolaj Gogol a Thomas Bernhard.

Ať už se rozhodnete v tomto krásném a historicky rozmanitém městě vydat kamkoliv, neměli byste ani vynechat Historické muzeum nebo Divadlo Alexandra Wegierka, který do města přijel jako vedoucí skupiny varšavských herců, kteří uprchli z polského hlavního města.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno